kasszához összesen: 0,00 Ft
Szabályzat

 

BOLTI, VALAMINT TÁVOLI KOMMUNIKÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSSEL ÉS ELEKTORNIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

 Jelen szabályzat meghatározza az Eladó által a www.hydrotechnik24.hu weboldalon üzemeltetett online áruházban történő vásárlás szabályait.

Eladó: Hydro Trade sp. z o.o., melynek székhelye: ul. Miła 2, 87-840 Lubień Kujawski, adószám: PL8883140978.    A Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel a info@hydrotechnik24.hu e-mail címen lehetséges.

 

1.  Definíciók

 

 1. Szabályzat- az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások terén a Szabályzatot Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény 8. cikkében (2002. Jogi Közlöny, 144. szám, 1204. tétel és későbbi mód.) említett dokumentum jelenti.                                                                                                       

 2. Ügyfél (Vevő)- legalább 13 éves természetes személy, azonban ha még nem töltötte be 18. életévét törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, vagy egy jogi személyé és nem jogi személyként eljáró szervezeti egységé, akinek különös rendelkezések biztosítanak jogképességet és aki a megrendelést vagy a Foglalást leadja vagy leadni szándékozza, vagy igénybe veszi az Online áruház egyéb szolgáltatásait (beleértve a Fogyasztót is).

 3. Fogyasztó- az a természetes személy, aki olyan jogi ügyletet hajt végre a vállalkozóval, amely nem kapcsolódik közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.

 4. Tranzakció tárgya - Az online áruház weboldalán felsorolt és leírt áruk, amelyeket a megrendelés pillanatában a weboldalon "24 órán belül szállítunk" jelöléssel látunk el. Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon bemutatott ajánlat naprakész legyen. Ha azonban a megrendelt vagy lefoglalt áruk egy része nem áll rendelkezésre, az Eladó vállalja, hogy telefonon vagy e-mailben azonnal tájékoztatja a Vevőt a kialakult helyzetről.

 5. Áru- ingó tárgy, amelyre az Adásvételi Szerződés és a Foglalási szolgáltatás vonatkozik.                                  

 6. Értékesítési megállapodás - a Termékek értékesítésére vonatkozó, Polgári Törvénykönyv szerinti szerződés, amelyet az Eladó és a Vevő az Internetes áruházon keresztül kötött. Ha a Vevő egyben Fogyasztó is, az Adásvételi Szerződés a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény értelmében (2014. Jogi Közlöny, 827. szám) távolról köttetett szerződést jelent.

 7. Online áruház (bolt, online áruház) - a www.hydrotechnik24.hu címen elérhető weboldalak, amelyeken keresztül az Ügyfél megvásárolhatja a Termékeket

 8. Megrendelés- Az Ügyfél nyilatkozata egyértelműen meghatározza a Termékek típusát és mennyiségét, amelynek célja közvetlenül a Távértékesítési Megállapodás Internetes áruházon keresztüli megkötése.

 

2. Általános szabályok

 

 1. Az online áruházban a Vevő által történő megrendelés feltétele a Szabályzat elolvasása és a rendelkezéseinek az elfogadása az adásvételi szerződés vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése előtt.                                

 2. A jelen Szabályzat alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell: Internetes böngészővel: 8.0-nál nem régebbi verziójú Internet Explorer, 3.0-nál nem régebbi verziójú Mozilla Firefox, 16.0-nál nem régebbi verziójú Chrome, legalább 10. verziójú Opera, vagy 5.0 verziójú Safari, engedélyezett Java Script támogatás, aktív e-mail cím és legalább 1024x768 pixeles képernyőfelbontás. A felhasználó beleegyezhet a süti fájlok használatába.

 3. Az Eladónak áruhiány esetén jogában áll a megrendeléstől elállni. Ilyen helyzetben az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül értesíti a Vevőt. Előleg esetén vállalja a befizetett összeg visszafizetését.

 4. Az Eladó által kínált Áruk gyárilag újak, és az Áruk gyártója vagy törvényes képviselője által meghatározott mértékben vonatkozik rájuk a garancia. Az Eladó a Polgári Törvénykönyv értelmében nem garantőr.

 5. A termékek árai magyar forintban vagy euróban vannak megadva, és bruttó árak, azaz tartalmazzák az adott terméknek megfelelő áfát.

 

3. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások

 

 1. A jelen szabályzat alapján, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik a www.hydrotechnik24.hu online áruházakban történő vásárlást, valamint az Ügyfélfiók használatával a termékfoglalást és a "Newsletter"-re való feliratkozást.        

 2. A Vevő élhet azzal a lehetőséggel, hogy a rendszer megjegyzi az adatait annak érdekében, hogy megkönnyítse egy következő Megrendelés vagy Foglalás leadásának folyamatát egy Ügyfélfiók regisztrálása és létrehozása révén.

 3. Az Ügyfélfiók az online áruház rendszerében elérhető eszköz, mely egy e-mail cím és jelszó megadása után lehetővé teszi többek között a megrendelés szakaszainak követését az Eladó weboldalán, a rendelési előzmények megtekintését, a Vevő adatainak szerkesztését és a jelszó megváltoztatását, a személyes adatok megváltoztatását és helyesbítését stb.

 4. Az Ügyfélfiók létrehozásához regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes és önkéntes. A regisztráció után egy egyéni fiókot hozunk létre a Vevő számára . Ebből a célból az Ügyfélnek meg kell adnia: a keresztnevét, vezetéknevét, felhasználónevét és jelszavát. A felhasználónév alfanumerikus karakterekből (e-mail cím) álló egyedi sorozat, amely az Ügyfélfiók eléréséhez szükséges és melyet az Ügyfél önállóan határoz meg. A jelszó szintén alfanumerikus karakterek sorozata, amelyet az Ügyfél állít be az Online áruház weboldalán meghatározott szabályok szerint. Az Eladó nem ismeri az Ügyfél jelszavát és az Ügyfél köteles azt titokban tartani és harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől megóvni.

 5. A regisztrációs űrlap kitöltése után megerősítő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre.

 6. A vevő bármikor felmondhatja az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést. A Szolgáltató 7 napos felmondási idővel felmondhatja az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést, ha a Vevő nem volt aktív az áruházban, különösen akkor, ha nem adott le megrendelést vagy nem jelentkezett be az Ügyfélfiókba az utolsó aktivitást követő 12 hónapon belül. A szerződés bármelyik fél általi felmondása, valamint közös megegyezéssel történő felmondása egyenértékű a Vevő Ügyfélfiókhoz való hozzáférésének blokkolásával és a fiók törlésével.

 7. A Szolgáltató 7 napos felmondási idővel felmondhatja az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést, ha:                                                                                                                                            

  1. a regisztráció célja vagy a szolgáltatások igénybevételének módja nyilvánvalóan ellentétben áll az Áruház alapelveivel és céljával

  2. a Vevő tevékenysége ellentétes az alkalmazandó erkölcsi normákkal, erőszakra vagy bűncselekmény elkövetésére szólít fel, valamint, ha harmadik fél jogait sérti.

  3. hivatalos értesítést kapott a megadott adatok vagy az azzal kapcsolatos tevékenység jogba ütköző jellegéről,

  4. hiteles információkat szerzett az átadott adatok vagy a kapcsolódó tevékenységek jogellenességéről, és korábban értesítette a Vevőt az Ügyfélfiókhoz való hozzáférés blokkolásának szándékáról,

  5. A Vevő kéretlen kereskedelmi információkat küld

  6. A Vevő egyértelműen vagy ismétlődő jelleggel megszegi a szabályzat rendelkezéseit

 8. A Szolgáltató az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatot az Ügyfélfiókban megadott e-mail címre küldi. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felmondása az Ügyfélfiók végleges törlését eredményezi. Az Ügyfél által benyújtott, elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felmondási nyilatkozata benyújtható oly formában, hogy a tartalma elküldésre kerül a megadott e-mail címre, vagy az Ügyfélfiók törlésével. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés feleinek beleegyezésével történő felmondás nem érinti a már megkötött adásvételi szerződések teljesítését, hacsak a felek másképp nem állapodnak meg.

 

4. Adatvédelmi szabályzat


Adminisztrátor - törődünk minden ügyfél személyes adataival és szeretnénk elérni, hogy mindenki komfortosan érezze magát szolgáltatásaink használata közben. Ezért az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb információkat az általunk kezelt személyes adatok feldolgozásának elveiről és a www.hydrotechnik24.hu online áruházak által használt sütikről. Ezeket az információkat a GDPR, vagyis az általános adatvédelmi rendelet szabályainak figyelembevételével készítettük el. A személyes adatok adminisztrátora (a továbbiakban: adminisztrátor) az ul. Miła 2, 87-840 Lubień Kujawski székhelyű, az üzleti tevékenységek központi nyilvántartásába a következő számokkal bejegyzett: Adószám: 8883140978 , REGON-szám: 383392931 Hydro Trade sp. z o.o. vállalat.

Személyes adatok és adatvédelem - minden ügyfelet, aki Ügyfélfiókot kíván létrehozni és igénybe veszi szolgáltatásainkat, felkérünk, hogy adja meg személyes adatait. Az adatokat az alább feltüntetett, az Áruház működésével és az abban felajánlott szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos okokból dolgozzuk fel, amelyeket később szolgáltatásoknak hívunk.

A feldolgozás célja - az adott vevő döntésének függvényébne: az áruházban kínált szolgáltatások nyújtása, megrendelés teljesítése vagy a kínált szolgáltatások közvetlen reklámozása, a hírlevél kivételével.

Személyes adatok feldolgozásának alapja - az alap:

 1. Adásvételi szerződés vagy az ügyfél kérésére végrehajtott, annak megkötésére irányuló intézkedések (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pont).

 2. Az Eladó jogi, például könyveléssel kapcsolatos kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja).

 3. Az ügyfél áruházban tett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja).

 4. Az ügyfél kérésére vállalt szolgáltatások vagy tevékenységek nyújtására irányuló szerződés, amelyeknek célja a szerződés megkötése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 5. Az Eladó jogos érdeke, amelynek alapját a személyes adatok esetleges követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében történő feldolgozása jelenti (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)

 6. Az eladó jogos érdeke a közvetlen marketingtevékenységek terén (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

 7. Az eladó jogos érdeke az adatok elemzési és statisztikai célú feldolgozása terén (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

 8. Az eladó jogos érdeke a vevői elégedettség kutatása terén (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)

Személyes adatok megadása - mindig önkéntes alapon történik, de egyes esetekben szükségesnek bizonyulhat adásvételi szerződés megkötéséhez.

A személyes adatok megadásának elmulasztása - attól függően, hogy az adatokat milyen célból adják meg:

 1. nincs lehetőség az online áruházban történő regisztrációra

 2. nincs lehetőség az online áruház szolgáltatásainak igénybevételére

 3. nincs lehetőség az online áruházban történő vásárlásra

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának lehetősége- az ügyfélnek lehetősége van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, azonban a feldolgozás az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig jogszerű marad.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama- A Hydrotechnik24 az egyes ügyfelek személyes adatait csak addig az időtartamig dolgozza fel, amíg jogalapja van rá, vagyis amíg:

 1. megszűnik az eladó jogi kötelezettsége, amely az ügyfelek személyes adatainak feldolgozására kötelezi őt

 2. megszűnik az online áruházon keresztül mindkét fél által kötött szerződéssel kapcsolatos bármely követelés megállapításának, kivizsgálásának vagy védelmének lehetősége

 3. az ügyfél visszavonja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, ha ez a hozzájárulás képezte a jogalapot

 4. elfogadásra kerül az ügyfél személyes adatok kezelésével kapcsolatos kifogásolása abban az esetben, ha az adatkezelés alapját az adminisztrátor jogos érdeke képezte, vagy amikor az adatokat közvetlenül marketing célból dolgozták fel, annak függvényében, hogy az adott esetben mi alkalmazandó és melyik következik be később.

Személyes adatok biztonsága -az ügyfelek személyes adatainak feldolgozása során az eladó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezési és technikai intézkedéseket alkalmaz, beleértve az SSL tanúsítvánnyal ellátott titkosított kapcsolatok használatát.

Ügyféljogok- minden ügyfélnek joga van kérni:

 1. a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a feldolgozás korlátozását, valamint az adatok másik rendszergazdához való átvitelét

 2. adatainak feldolgozását bármelyik pillanatban, különböző okokból kifogásolhatja, beleértve az alábbiakat:

 1. az ügyfél sajátos helyzetével kapcsolatos okok - személyes adatainak GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (azaz az adminisztrátor által végrehajtott jogos érdeke) alapján történő feldolgozása terén.

 2. ha a személyes adatokat közvetlen marketingtevékenység céljából dolgozzák fel, olyan mértékben, amelyben a feldolgozás az ilyen jellegű közvetlen marketinghez kapcsolódik.

Jogok gyakorlásának módjai - lépjen kapcsolatba az eladóval e-mailben vagy levélben. Az az ügyfél, aki úgy véli, hogy adatait jogellenesen kezelik, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervnél.

Süti fájlok - online áruházak: Awww.hydrotechnik24.hu a legtöbb weboldalhoz hasonlóan ún. cookie-kat (sütiket) használ. Ezeket a fájlokat az ügyfél eszközének (számítógép, telefon stb.) memóriájában tárolják és lehetővé teszik többek között az online áruház összes funkciójának használatát, azonban nem változtatják meg az ügyfél eszközének beállításait.
A webböngésző megfelelő opcióinak felhasználásával az ügyfél a jövőben bármikor törölheti a cookie-kat és blokkolhatja a sütik használatát

Online áruházakban: A www.hydrotechnik24.hu arra használ sütiket, hogy emlékezzen a munkameneti, statisztikai és marketing információkra, valamint az online áruház funkcióinak biztosítására.

Ha szeretné megismerni a cookie-k kezelésének módját, beleértve a böngészőben való letiltásukat is, vegye igénybe a böngésző súgóját. Az ezzel kapcsolatos információkat az F1 billentyű megnyomásával olvashatja el a böngészőben. Ezenkívül releváns tippek találhatók a következő aloldalakon, a használt böngészőtől függően: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge


Külső szolgáltatások / személyes adatok címzettjei - a Hydrotechnik24 olyan külső szervezetek szolgáltatásait veszi igénybe, amelyekhez ügyféladatok kerülnek továbbításra. Az alábbiakban felsoroljuk az adatok lehetséges címzettjeit:

 1. az online áruház működtetéséhez szükséges szoftverszolgáltató

 2. az árukat szállító szervezet

 3. fizetési szolgáltató

 4. könyvelői iroda

 5. marketingszolgáltatásokat nyújtó szervezet

 6. statisztikai szolgáltatásokat nyújtó szervezet

 7. az illetékes hatóságok, amennyiben az Adminisztrátor
  köteles adatokat szolgáltatni számukra

Adminisztrátorral való kapcsolatfelvétel - minden olyan ügyfél, aki élni kíván a személyes adatokkal kapcsolatos jogaival vagy az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdése van, felveheti a kapcsolatot az adminisztrátorral a következő e-mail címen: info@hydrotechnik24.hu

 

5. Megrendelés leadása

 

 1. A megrendelés ügyfél általi leadása fizetési kötelezettséggel jár. A Vevő megrendelését az online áruház weboldalán adhatja le: www.hydrotechnik24.hu napi 24 órában, heti 7 napban vagy e-mailben: info@hydrotechnik24.hu.

 2. Az ebben az esetben szükséges adatok köre magában foglalja legalább a kiválasztott áru megjelölését, a mennyiség megadását, valamint a Vevő adatainak, azaz nevének, vezetéknevének, elérhetőségének, valamint a szállítási címnek és a telefonszámnak a megadását. A szükséges adatok köre a megrendelés Vevő által kiválasztott teljesítési módjától függően változhat.

 3. Ha a Vevő megad egy e-mail címet, akkor a Vevő az Online áruház által generált üzenetet kap a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, akárcsak a weboldalon keresztül "vásárlás regisztráció nélkül" módban leadott megrendelések esetében. Ha a Vevő nem ad meg e-mail címet, a megrendelést az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés során megadott adatoknak megfelelően dolgozzuk fel, és a Vevő az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján ellenőrizheti a megrendelés állapotát.

 4. Ha az igénybe vett távközlési eszköz műszaki jellemzői korlátozzák az átadható információk nagyságát vagy az átadásuk idejét, az Eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatja a Vevőt az Eladó szolgáltatásának fő jellemzőiről, az Eladó megjelöléséről, a teljes árról vagy díjazásról, a szerződéstől való elállás jogáról, a szerződés időtartamáról, és ha a szerződést határozatlan időre kötötték, annak felmondásának módjáról és feltételeiről.

 5. Ha az Eladó távszerződés megkötése érdekében telefonon felveszi a kapcsolatot a Vevővel, az Eladó tájékoztatja a fogyasztót erről a célról, megadva az őt, valamint azt a személyt azonosító adatokat, amelynek a nevében eljár.

 6. Telefonos szerződéskötési javaslat esetén az Eladó megerősíti a javasolt szerződés papíron vagy más tartós adathordozón rögzített tartalmát. A Vevő szerződés megkötéséről szóló nyilatkozata akkor érvényes, ha azt az Eladó visszaigazolásának kézhezvétele után papíron vagy más tartós adathordozón rögzítették.

 7. Az Online Áruház weboldalainak tartalma a Polgári törvénykönyv 543. cikkének értelmében nem minősül ajánlattételnek, kizárólag szerződéskötésre való invitálásra szolgál.

 8. Az Eladó személyre szóló, vásárlást igazoló dokumentumot (számlát) állít ki a megrendelt árukról. A Vevő köteles a Megrendelés leadása során a vásárlást igazoló dokumentum kiállításához szükséges tényszerű adatokat megadni.                                                                                         

 9. A Vevő (a továbbiakban: Vevő) adatai, amelyeket a Hydro Trade sp. z o.o. tulajdonában lévő online áruházak vásárlási űrlapjaiban, valamint e-mailben vagy telefonon leadott megrendelésekben közölnek, az adásvételi szerződés megkötésének részét képezik és kötelező jellegűek. A megrendelésben megadott vevői adatok megváltoztatása a vételi/eladási bizonylat, azaz a számla vagy a nyugta tényleges elkészítéséig lehetséges. A Hydro Trade sp. z o.o. fenntartja a jogot, hogy megtagadja a vevő adatainak megváltoztatását, ha a változás iránti kérelem a vételi és eladási dokumentumok elkészítése után érkezik be.

 10. A Megrendelés teljesítésének feltétele a weboldalon található űrlap helyes kitöltése, vagy a megfelelő elérhetőségek megadása telefonon, különös tekintettel a telefonszámra és az e-mail címre.

 11. Abban az esetben, ha a megadott adatok nem teljesek, az Eladó arra törekszik, hogy azokat a Vevőtől a megadott elérhetőségek segítségével megszerezze. Ha a Vevővel nem lehet kapcsolatba lépni, az Eladónak jogában áll a Megrendelést törölni.

 12. A Vevő vállalja, hogy elektronikus úton, az általa megadott e-mail címen fogadja a vásárlási dokumentumok elektronikus képét, különös tekintettel az alábbiakra: mellékletekkel ellátott áfás számlák, mellékletekkel és űrlapokkal ellátott helyesbítő áfás számlák. Ez a hozzájárulás feljogosítja az Eladót Áfás számlák elektronikus formában történő kibocsátására és elküldésére is, összhangban a pénzügyminiszter 2012. december 20-i rendeletével a számlák elektronikus formában történő küldéséről, azok tárolásának szabályairól és az adóhatóság vagy az adóellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátásának eljárásáról.

 13. A Megrendelés leadásakor a Vevő hozzájárulhat a személyes adatok Online áruház adatbázisában történő elhelyezéséhez abból a célból, hogy azokat a Megrendelés teljesítésével összefüggésben feldolgozza. Hozzájárulás esetén a Vevőnek jogában áll megtekinteni vagy helyesbíteni adatait és azok eltávolítását kérni.

 14. A Vevő leadhatja megrendelését a 3.§ (3) bekezdésében említett Ügyfélfiókon keresztül is.

 15. A Megrendelés vagy a Foglalás leadása után az Eladó egy e-mailt generál (amelyet a megrendelésben megadott e-mail címre küldünk), amely tartalmazza a Megrendelés vagy Foglalás megerősítését és további utasításokat, a Megrendelő által megrendelt Termékek átvételének és fizetésének kiválasztott módjától függően.

 16. Az adásvételi szerződés kizárólag fizetésköteles megrendelésekre köttetik:                           

 1. az Áruház Weboldalán keresztül, amikor a Vevő e-mailt kap a Megrendelés feldolgozásával kapcsolatos visszaigazolásról.

 2. az ügyfélszolgálattal folytatott telefonos beszélgetés során, miután a tanácsadó megerősítette a szerződés összes feltételét. Ha a Vevő Fogyasztó, a nyilatkozata akkor érvényes, ha azt az Eladó legkésőbb a megrendelt áru kézbesítésekor papíron vagy más tartós adathordozón rögzítette.

   19. A Megrendelés érvényességi ideje tetszőleges fizetési mód Áru kiküldése előtti kiválasztásakor a leadás napjától számított 7 nap. Ha a Vevő a fent említett időtartamon belül nem fizeti meg a Megrendelés tárgyát képező Termékek teljes árát a megadott számlaszámra, a megrendelést az Eladó törölheti, és a Vevő nem követelheti az Eladótól annak teljesítését.

 

6. Fizetési módok

 

 1. Megrendelés leadása esetén a fizetési módok rendelkezésre állása a megrendelés tartalmától és az Ügyfél által kiválasztott termékek kézbesítési módjától függ. Az adott megrendelés esetében a rendelkezésre álló fizetési módok a megrendelés leadása közben láthatók az Ügyfél számára az Online áruház weboldalán.

 2. Eladó számlájára fizetendő előleg - hagyományos átutalás. A Vevő önállóan fizeti ki a Megrendelés árát az Eladó által megadott számlára történő befizetéssel. A Megrendelés teljes árának Eladó általi elkönyvelése a megrendelés teljesítésének előfeltétele . A Megrendelés gyors teljesítése érdekében fontos, hogy a fizetés címében megadja nevét és a megrendelés számát.

 3. Fizetés paypal számlára) - on-line fizetés. Az elektronikus tranzakciókkal történő fizetések az Eladó által az Internetes áruházban biztosított speciális fizetési szolgáltatáson keresztül történhetnek. Ha a Vevő ezt a fizetési módot választja, az Eladó közvetlenül átirányítja a Vevőt a fizetési weboldalra, ahol gyorsan és hatékonyan tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét.

 4. Utánvét - fizetés kézbesítéskor. A vevőnek lehetősége van a megrendelés árát a futárszolgálat általi kézbesítés után kifizetni. A futárcég alkalmazottja átveszi a Vevőtől a megvásárolt áruk ellenértékével, a szállítási díjjal és az utánvét díjával megegyező összeget. Ezek a díjak a Megrendelés Vevő általi leadásakor kerülnek hozzáadásra, és az online áruház megrendelő űrlapjának megfelelő mezőjében láthatók. 

 

7. Kézbesítés és szállítás

 

 1. A szállítás Magyarország területén és külföldön is lehetséges.

 2. A szállítási idő a kiválasztott fizetési módtól függ. Ha az ügyfél az "átvételkor" fizetési módot választja, az árukat azonnal kiszállítjuk, anélkül, hogy további ellenőrzési feltételeknek kellene megfelelni. Ha az ügyfél banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetési módot választ, a megrendelés feldolgozásának ideje az összeg Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján való jóváírásától számítandó.

 3. Az Eladó megadja a Termékek előrelátható szállítási idejét a Megrendelést megerősítő e-mailben, telefonos megrendelés esetén pedig a beszélgetés során is. Általános szabály, hogy a csomag feladásától számított 5 munkanapot meg nem haladó időtartamról van szó.

 4. A Hydrotechnik24 nem felel a meghosszabbodott szállítási időért, amely esetlegesen nem felel meg a termék leírásában szereplő információkkal és a szállító, azaz a futárcég hibájából ered. A késedelmes kézbesítéssel kapcsolatos esetleges károk megtérítéséért a fuvarozó, azaz a futárcég felel. Ha a késői szállítás következtében a szállítmány károsodásán kívül egyéb, például gépleállásból származó károk keletkeznek, a szállító a fuvarozási törvény 83. cikke értelmében köteles kártérítést fizetni a szállított áru összegének kétszereséig (a szállított áru kétszeresének megfelelő összeg). Ez azt jelenti, hogy az ilyen kompenzáció összege alacsonyabb lehet ennél az értéknél, de nem lehet magasabb.

 5. Online vásárláskor a kiszállítás költsége automatikusan kiszámításra kerül, telefonos megrendelés esetén a szállítási költséget a megrendelést fogadó tanácsadó számítja ki. Ez az összeg minden alkalommal egy meghatározott árjegyzék alapján kerül kiszámításra. Egyik csomag sem haladhatja meg a 30 kg-ot. Utánvét esetén további díj kerül felszámolásra, amely a tranzakció teljes összegéhez és nem az egyes csomagok összegéhez adandó hozzá.

 6. A Megrendelések kézbesítése az Eladó kérésére szállítási szolgáltatásokat nyújtó, arra szakosodott futárcég segítségével történik, az eladó saját forrásainak felhasználásával.

 7. Futárcégek esetében egyetlen csomag súlya sem haladhatja meg a 30 kg-ot (nagyobb megrendelés esetén lehetőség van a szállítás árának egyéni meghatározására). A futárok maximum 30 kg súlyú megrendelést kötelesek felvinni.

 8. Ha a kézbesítés az Ügyfélnek tulajdonítható okokból nem lehetséges, különösen, de nem kizárólag a megrendelés átvételére jogosult személy átvétel helyén való távolléte miatt, vagy a megrendelés teljes árának megfizetéséhez szükséges megfelelő összeg hiánya miatt, átadásra kerül a Megrendelés átvételének helyével és idejével kapcsolatos információ.

 9. Sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a Megrendelés visszakerül az Eladó raktárába. Az áruk visszaszállítása az áru visszaszállításából eredő költségek (a szállítási költséggel megegyező költség) megtérítése után lehetséges.

 10. A megadott címre küldött termék átvételekor javasoljuk, hogy először ellenőrizze a kiszállított csomag külsejének állapotát. Látható mechanikai sérülés vagy egyéb, a csomagolás állapotát - ideértve a logisztikai biztonsági elemeket - érintő zavaró kifogás esetén határozottan javasoljuk, hogy tagadja meg a csomag átvételét. Ha a szállítmány külső állapota a szállító jelenlétében nem kifogásolható, még a futár jelenlétében ellenőrizze annak tartalmát. A beérkezett termék műszaki és vizuális állapotával és teljességével kapcsolatos észrevételek esetén feltétlenül szükséges kárbejelentést tenni. A szükséges nyomtatványokkal a kézbesítő rendelkezik, aki köteles igazolni a feltárt rendellenességeket.

 11. Abban az esetben, ha a csomag a szállítás során megsérül, vagy kifogásolja a szállított Áruk mennyiségét, készítsen a futár jelenlétében kárbejelentést. A protokollban tüntesse fel az áru és a csomagolás sérülésének módját vagy hiányosságát, a szállítás dátumát, idejét, majd az aláírt bejelentést küldje el az Eladó levelezési címére és/vagy e-mail címére.

 12. Az Áruk kézbesítésével kapcsolatos panasz esetén kérjük, hogy a csomag kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül értesítse az Eladót a panasz tényéről a info@hydrotechnik24.hu e-mail címen. Ha a kézbesítéssel kapcsolatos panaszt 14 munkanapon belül nem küldi el a megadott e-mail címre vagy nem jelenti be telefonon, a reklamáció folyamata nem indítható el.

 

8. Reklamáció

 

 1. Abban az esetben, ha a megvásárolt áruk hibásnak bizonyulnak, a Fogyasztónak joga van:

  a) igénybe venni a garanciális szolgáltatásokat közvetlenül a vállalat telephelyén, vagy a jótállási igényt levelezés útján gyakorolni (a garanciális termékekre vonatkozik).

  b) panaszt benyújtani az Eladóhoz a jótállás alapján (jogalap: Ptk.). A jótállás hatálya alá tartozó panaszt ajánlott levélben vagy elektronikus formában lehet eljuttatni a info@hydrotechnik24.hu e-mail címre.


  c) árcsökkentést vagy a szerződéstől való elállást követelnie, kivéve, ha a Hydrotechnik24 azonnal és az Ügyfelet terhelő indokolatlan kellemetlenségek nélkül helyettesíti a hibás terméket egy hibátlan termékkel, vagy eltávolítja a hibát. Ez a korlátozás nem érvényes abban az esetben, ha a terméket a Hydrotechnik24 már kicserélte vagy megjavította, vagy ha a Hydrotechnik24 nem cserélte ki a terméket egy hibától mentesre, vagy nem távolította el a hibát. A jótállással kapcsolatos reklamációt a kézhezvételtől számított 14 napon belül kivizsgáljuk. Ha a Hydrotechnik24 14 napon belül nem válaszol az ügyfél követeléseire, az ügyfél követeléseit indokoltnak ítélte. Ha az Ügyfél követelésének teljesítése új vagy javított termék szállítását vonja maga után, a szállítás költségeit a Hydrotechnik24 viseli.

 

9. Termék használatának szabályai

 

 1. A Hydro Trade sp. z o.o.-tól vásárolt minden termék gyárilag új, garanciális termék. A jótállás részletes feltételei és időtartama a berendezés típusától és rendeltetésétől, valamint a gyártótól függ. Ez az időszak általában 2 év.

 2. Az általunk kínált termékeket csak rendeltetésszerűen szabad felhasználni. A telepítési munkákat csak szakképzett személyzet végezheti el. A termékeket általában összeszerelési és használati utasítások nélkül szállítjuk. A legtöbb esetben a használat elfogadható paraméterei a www.hydrotechnik24.hu online áruházban az egyes termékek leírásában kerülnek feltüntetésre.

 3. A telepítési és használati utasítások hiánya nem mentesíti a fogyasztót azon kötelezettség alól, hogy a gyártó ajánlása szerint telepítse és használja a terméket a közeg ajánlott típusát, viszkozitását és hőmérsékletét, valamint az ajánlott nyomást, áramlást, szűrést és rendeltetést figyelembe véve. Ha a termék weboldalain nem állnak rendelkezésre utasítások és információk, a Fogyasztó köteles minden szükséges információt e-mailben beszerezni az alábbi címen: info@hydrotechnik24.hu.

 4. A Hydro Trade sp. z o.o.  által forgalmazott teljesítmény-hidraulika minden elemét kizárólag ásványi hidraulikaolajjal üzemeltethetők, amelynek viszkozitása a VG 22 tartományban van: 20,6 -24,2 mm2 /s (40°C) - VG 46: 41,4 – 50,6 mm2 /s (40°C) (példa nómenklatúra: HL22 - HL46).

 5. A Hydro Trade sp. z o.o. által értékesített teljesítmény-hidraulika minden elemének szűrt rendszerben kell működnie úgy, hogy a szívó vagy a visszatérő ági vezetékre szűrő van szerelve. Megengedett szűrési pontosság: > 26 μm.

 

10. Szerződéstől való elállás

 

 1. A fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30 i törvény (2014. Jogi Közlöny, 827. tétel) értelmében az a Vevő, aki egyben Fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv 221. §-a alapján jogosult indokolás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől az áru átadásának napjától számított 30 naptári napon belül. A határidő betartásához elegendő egy nyilatkozatot küldeni a határidő lejárta előtt.

 2. A fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30 i törvény (2014. Jogi Közlöny, 827. tétel) értelmében az a Vevő, aki egyben Fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv 221. §-a alapján jogosult indokolás nélkül elállni az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos szerződéstől a szerződés aláírásától számított 14 naptári napon belül. A határidő betartásához elegendő egy nyilatkozatot küldeni a határidő lejárta előtt.

 3. Az elállás a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat benyújtásával történik, különös tekintettel az űrlapra, és bármely távoli kommunikációs csatornán keresztül elküldve, többek között:

 1. e-mailben a info@hydrotechnik24.hu címre

 2. írásban, a 87-840 Lubień Kujawski ul. Miła 2 címre az alábbi információval: "áru visszatérítése"

 1. Az Eladó a fogyasztó által megadott e-mail címre haladéktalanul elküldi az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételéről szóló visszaigazolást.

 2. A fogyasztónak jogában áll díjmentesen elállni a szerződéstől, kivéve:

 1. a fogyasztó által vállalt pluszköltségeket, melyek az Eladó által kínált legolcsóbb, rendszeres kézbesítési módtól eltérő szállítási mód kiválasztásából erednek.

 2. az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit (szállítási költségeket)

 3. a tételek visszaküldésének költségét, ha azok jellegüknél fogva nem küldhetők vissza hagyományos postai úton.

       6. Az (1) bekezdésben említett távértékesítési szerződéstől való elállás joga nem illeti meg a fogyasztót az alábbi szerződések esetében:

 1. szolgáltatásnyújtás, ha a vállalkozó a szolgáltatást teljes egészében a fogyasztó kifejezett beleegyezésével teljesítette, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy elveszíti a szerződéstől való elállási jogát a szolgáltatás vállalkozó általi lebonyolítását követően;

 2. ha az ár vagy a juttatás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a vállalkozó nincs hatással, és amelyek a szerződéstől való elállás határideje előtt következjettek be;

 3. ha a szolgáltatás tárgyát egy nem előre gyártott termék képezi, amelyet a fogyasztó által biztosított specifikáció szerint gyártanak, vagy egyéni igényeinek kielégítésére szolgál,

 4. ha a szolgáltatás tárgya gyorsan romló vagy rövid eltarthatóságú tárgy;

 5. ha a szolgáltatás tárgya egy zárt csomagolásban szállított cikk, amelyet a csomag felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a kézbesítés után nyitották ki;

 6. ha a szolgáltatás tárgy-t olyan tárgyak képezik, amelyek a kézbesítést követően jellegüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más tárgyakhoz;

 7. ha a szolgáltatás tárgya alkoholos ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, és amelynek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek értéke olyan piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozó nincs hatással.

 8. ha a szolgáltatás tárgyát hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes szoftverek képezik, amelyeket zárt csomagolásban szállítanak, ha a csomagolást a kézbesítés után nyitották ki;

 9. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésekor, előfizetési megállapodás kivételével;

 10. nyilvános árverés útján megkötött szerződés esetében;

 11. nem lakossági célra szolgáló szállás biztosításával kapcsolatos szerződés, áruszállítás, autókölcsönzés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások, ha a szerződés meghatározza a szolgáltatás nyújtásának napját vagy időszakát;

 12. kézzelfogható adathordozón nem rögzített digitális tartalom kézbesítése, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, a szerződéstől való elállás jogának elvesztéséről szóló tájékoztatást követően.

 13. Ha a fogyasztó él a szerződéstől való elállás jogával, a fogyasztó köteles az Árut haladéktalanul, azaz legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Eladó címére. A fogyasztó az árut úgy is visszaküldheti, hogy átadja azt az Eladó által átvételre felhatalmazott személynek, a fent említett határidőkkel. A határidő betartásához elegendő az árut a lejárta előtt visszaküldeni.

 1. A fogyasztó viseli az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit (szállítási költségek). A fogyasztónak olyan szállítási módot kell kiválasztania, melynek köszönhetően az Áruk sértetlenül eljutnak az Eladóhoz.

 2. A Fogyasztó felel a termék amortizációjáért abban az esetben, ha a termék használata nem kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és funkcióinak megismerésére korlátozódik.

 3. Az Eladó legkésőbb a Fogyasztó szerződéstől való elállásáról szóló nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak az általa befizetett összeg egészét, beleértve az áruszállítás költségeit is, az 5. bekezdés rendelkezéseivel összhangban. Az Eladó az összeget a fogyasztó által használt fizetési módon téríti vissza, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy másik visszafizetési módba, amely nem jelent pluszköltséget számára.

 4. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy magától átveszi az árut a fogyasztótól, visszatarthatja a fogyasztótól kapott összeg megtérítését mindaddig, amíg vissza nem kapja az árut, vagy a fogyasztó igazolja annak visszaszolgáltatását, attól függően, hogy melyik esemény következik be először.

 5. Az Eladó nem fogad el utánvétes csomagot.

 6. Áruvisszatérítési cím: Hydro Trade sp. z o.o. 87-840 Lubień Kujawski ul. Miła 2

 

11. Záró rendelkezések

 

 1. Az online áruház weboldalán közzétett összes árut, nevet és védjegyet kizárólag azonosítási célokból használjuk, azok a jogos tulajdonosaik bejegyzett védjegyei lehetnek.

 2. Az Áruház Oldalain feltüntetett árak és vásárlási feltételek csak az Online áruházon keresztül leadott Megrendelésekre és/vagy Foglalásokra vonatkoznak.

 3. Az Eladó kijelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az Internetes Áruház weboldalain bemutatott Árukról szóló információk összhangban legyenek a gyártók katalógusadataival.

 4. Megrendelés vagy Foglalás leadásakor a Vevőnek bele kell egyeznie a megrendelésben szereplő személyes adatok Eladó általi tárolásába és feldolgozásába, valamint a Megrendelés és/vagy a foglalás végrehajtásával kapcsolatos célokra, a személyes adatok védelméről szóló, 1997. augusztus 29-i törvény alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban (1997-es, 133. sz. Jogi Közlöny, 883. tétel és későbbi mód.) Az Ügyfél személyes adatai csak a Szabályzat alapján nyújtott szolgáltatások megfelelő megvalósításához szükséges célból és mértékben továbbíthatók harmadik félnek, különös tekintettel a futárszolgálatok megrendelésében közvetítő vállalkozókra, a postai szolgáltatókra és a futárcégekre a csomag elküldése érdekében.

 5. Az Internetes áruház működésével kapcsolatos minden panaszt és észrevételt továbbítani kell az Eladónak az Ügyfélszolgálati vonalon keresztül, e-mailben vagy postai úton a Szabályzat preambulumában megadott elérhetőségekre.

 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által használt számítógépes berendezésekben, végberendezésekben, IKT-rendszerekben és telekommunikációs infrastruktúrákban felmerülő technikai problémákért vagy műszaki korlátozásokért, amelyek megakadályozzák az Ügyfelet abban, hogy az Internetes áruházat és az az által nyújtott szolgáltatásokat megfelelően használja.

 7. A jelen szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. Az Internetes áruházban való megrendelés vagy foglalás benyújtásával elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit.

 8. A www.hydrotechnik24.hu weboldalon található termékleírások és fényképek, valamint a weboldalakon közzétett sajtóinformációk: a Hydro Trade sp. z o.o. 87-840 Lubień Kujawski tulajdonában lévő adatbázisból származnak, azokat a tulajdonos tudta nélkül szigorúan tilos másolni és kereskedelmi célokra felhasználni.

 9. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az ul. Miła 2, 87-840 Lubień Kujawski székhelyű Hydro Trade sp. z o.o. a személyes adatok védelméről szóló, 1997. augusztus 29-i törvénynek (egységes szöveg 2002-es, 101. sz. Jogi Közlöny, 926. tétel és későbbi mód.) megfelelően fogja feldolgozni az adásvételi szerződés hatékony megkötése és megvalósítása végett. A személyes adatok megadása a lengyel jog értelmében önkéntes, de ebben az esetben adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges. Jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az ul. Miła 2, 87-840 Lubień Kujawski székhelyű Hydro Trade sp. z o.o. feldolgozza. 

 

12. Hatálybalépés és a szabályzat módosítása

 

 1. A Szabályzat az Internetes áruház weboldalán való közzététel napján lép hatályba, kivéve, ha a weboldal tulajdonosa más dátumról nyújt tájékoztatást.

 2. Az Áruház Üzemeltetője e-mailben értesíti a regisztrált ügyfeleket a Szabályzat bármely jellegű változásáról, a szerződés 14 napon belüli felmondásának jogával együtt. A szabályzat módosítása a felmondási határidő lejártával lépnek hatályba. A Szabályzat módosításainak hatálybalépése előtt leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának pillanatában érvényben lévő Rendelet rendelkezései vonatkoznak.

 3. Az aktuális Szabályzatot az Áruház honlapján tesszük közzé és kérésre ingyenesen eljuttatjuk (elektronikus úton) az Ügyfélhez.

 

felfelé
A bolt előnézeti módban van
Jelenítsd meg az oldal teljes változatát
Sklep internetowy Shoper.pl